Forskningsstudie söker dig i åldern 45-75 år som bor i Stockholm och är motiverad att delta i ett hälsofrämjande program i primärvården.

Syftet med studien är att testa ett tidigt förebyggande och hälsofrämjande program ’Aktivare vardag’ som fokuserar på levnadsvanor för att förebygga framtida risker för stroke.

Läs mer om studien, testa din stroke risk och se kontaktuppgifter här!