Internationella strokedagen den 29 oktober fokuserar på prevention!
Många strokefall går att förebygga!

Läs mer här

Affisch från Strokedagen 2018 med texten Stroke kan förebyggas