Uppföljningen och rehabiliteringen av dem som drabbats av stroke skiljer sig mycket åt i regionen och därför vill man ha koll med hjälp av checklistans 14 punkter.