Regeringen måste agera för att införa smittskyddspenning och närståendepenning för att underlätta den akuta situationen för personer i riskgrupper och närstående. Det skriver Elisabeth Wallenius, Funktionsrätt Sverige. STROKE-Riksförbundet är ett medlemsförbund i Funktionsrätt Sverige.

Läs debattartikeln:

https://www.svd.se/smittskyddspenning-kravs-for-riskgrupper/i/senaste