För att få senaste information om Corona gå till folkhälsomyndighetens hemsida. Där finns det frågor och svar och mycket mer.

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/fragor-och-svar/