Katharina Stibrant Sunnerhagen, professor i Rehabiliteringsmedicin och ordförande för förbundets vetenskapliga råd skriver i en debatt artikel att det krävs mer resurser, en helhetsanalys och mer personal till rehabsektorn som står inför stora utmaningar.

Läs debatt artikeln