Bostäder måste vara tillgängliga för alla, även om man haft en stroke!

Till artikeln