Personcentrerad vård är ett  förhållningssätt som innebär att se den enskilda personen, involvera och anpassa vården efter individens behov och förutsättningar.

Läs mer om personcentrerad vård här https://gpcc.gu.se/digitalAssets/1771/1771202_slutversion-2-broschyr_web.pdf