Professor Katharina Stibrant Sunnerhagen som är  ordförande i förbundets vetenskapliga råd ska hjälpa till med de amerikanska riktlinjerna för hjärnblödning.

Läs mer https://akademiliv.se/2020/09/67898/