Det handlar om att optimera vårdkedjorna och att man, oavsett var man bor i landet, får en jämlik strokevård. Därmed inte sagt att alla ska ha samma vård, säger Anna Bråndal, fysioterapeut och forskare vid Umeå universitet som har varit med i framtagningen av vårdförloppet för stroke.

Läs hela artikeln från Vård och omsorg https://www.vk.se/2020-09-10/strokevarden-ska-ga-i-takt