Arbetar du eller någon du känner med rehabilitering efter stroke? Besvara då gärna denna webbenkät, från Högskolan Dalarna, som syftar till att få kunskap om förutsättningar för hälso-och sjukvårdspersonal att bedriva strokerehabilitering under den rådande coronapandemin.

Länk till enkäten
https://bit.ly/3mMb5o3

Enkäten är anonym, svaren kommer att sammanställas och går inte att kopplas till dig som person. Enkäten tar ca 10 minuter att besvara. Studien genomförs av Högskolan Dalarna. Ansvarig för studien: Marie Elf, Leg. Sjuksköterska, Professor Utbildning, hälsa och samhälle, Högskolan Dalarna Tel: +46-70-1917856 E-mail: mel@du.se