Katharina Stibrant Sunnerhagen som är professor, överläkare på Rehabiliteringsmedicin Göteborg tog emot Barbro B Johansson Award den 9 november. Det är World Stroke Organization som delar ut priset och det ska gå till en person som gjort betydande framsteg inom strokerehabilitering och hjärnans återhämtning. Motiveringen är bland annat att Katharina S Sunnerhagens forskning har haft stor betydelse för bland annat kunskapen om hjärnans återhämtning och vikten av fysisk aktivitet efter stroke. Det är första gången priset går till en europé och en kvinna.

Priset är uppkallat efter Barbro Johansson som var en av Sveriges internationellt mest kända hjärnforskare. En gång i tiden var Barbro Johansson ordförande för STROKE-Riksförbundets vetenskapliga råd under slutet av 1990-talet, såsom den första kvinnan och sedan två år är det Katharina som är ordförande för densamma, vilket vi är mycket glada för.