Den 9 november presenterade den europeiska strokeorganisationen Stroke Allians For Europe (SAFE) sin rapport ” The Economic Impact of Stroke in Europé” som visar på att strokevården i Europa som redan nu beräknas kosta cirka 600 miljarder per år kommer öka med 44 procent till över 850 miljarder kronor fram till 2040.

Undersökningen som är gjord av universitetet i Oxford visar på att kostnaderna sannolikt är i underkant, exempelvis har man inte inkluderat kostnader för socialvård eller hemsjukvård.

– Det är viktigt att de europiska staterna satsar på forskning, förebyggande arbete, akutvård för de som får en stroke samt inte minst rehabilitering för att möta det ökande behovet, säger STROKE-Riksförbundets ordförande Ove Puisto.

Ove Puisto, förbundsordförande, 070-275 55 15

Kjell Holm, Verksamhetschef, 073-461 38 89

Länk till pressmeddelandet

SAFEs logotyp