Antalet fall av stroke som vårdats på sjukhus och som rapporterats in till nationella kvalitetsregister, Riksstroke och Socialstyrelsens patientregister har minskat under 2020 jämfört med året innan.  Däremot har akuta behandlingar, såsom trombolys och trombektomi, getts i samma utsträckning under 2020 som föregående år.

Det framkommer i en rapport från Socialstyrelsen som kom i oktober, där man har kartlagt hur vård i det akuta skedet efter stroke har påverkats under covid-19-pandemin, särskilt för personer 70 år och äldre. Vidare kan man läsa att en hög andel, drygt 80 % har under våren 2020 vårdats på strokeenhet eller IVA som första vårdenhet, vilket gäller för alla åldersgrupper. Socialstyrelsen drar slutsatsen att enligt data tillgänglig i dagsläget är att under covid-19-pan-demin har personer 70 år och äldre fått akuta behandlingar för stroke i samma utsträckning och enligt gällande riktlinjer.

Ove Puisto, ordförande för STROKE-Riksförbundet, kommenterar rapporten med att säga: ”Det känns skönt att veta att den akuta strokevården har fungerat under pandemin. Men vi är undrande över att antalet fall av stroke som vårdats på sjukhus har minskat under 2020. Det kan säkert finnas olika orsaker som vi ännu inte känner till”

Förbundet har bett Bo Norrving, professor och ordförande i Riksstroke att kommentera rapporten: det är tillfredsställande att den akuta vården verkar ha fungerat bra trots pandemin, men en viktig observation är ändå att antalet registrerade stroke på sjukhus har minskat. Det skulle kunna bero på att en del patienter med lindriga stroke inte vågat söka akut, och därmed inte fått akutbehandling, förebyggande åtgärder mot nya stroke, rehabilitering och uppföljning enligt de nationella riktlinjerna – och detta är naturligtvis allvarligt.

Men en vanligare orsak till att antalet registrerade stroke är färre är sannolikt att inmatningen i kvalitetsregistret haft en eftersläpning eller att en del patienter har missats i registreringen på grund av att vården varit pressad. Riksstroke planerar nu samkörningar med patientregistret för att få en säkrare uppfattning om registrets täckningsgrad under pandemin, och hur patientflödena eventuellt har ändrats. Så sista ordet är ännu inte sagt. Det viktigaste rådet fortsatt är att vid misstänkt stroke (och TIA) skall man alltid söka akut till sjukhus, även under pandemi-tider, avslutar Bo Norrving med att säga.

Men en vanligare orsak till att antalet registrerade stroke är färre är sannolikt att inmatningen i kvalitetsregistret haft en eftersläpning eller att en del patienter har missats i registreringen på grund av att vården varit pressad. Riksstroke planerar nu samkörningar med patientregistret för att få en säkrare uppfattning om registrets täckningsgrad under pandemin, och hur patientflödena eventuellt har ändrats. Så sista ordet är ännu inte sagt.

Det viktigaste rådet fortsatt är att vid misstänkt stroke (och TIA) skall man alltid söka akut till sjukhus, även under pandemi-tider, avslutar Bo Norrving med att säga.