Av 60 forskare, varav 38  kvinnor, som sökte forskningsanslag så fick 46 forskningspengar. Patientnära forskning och rehabilitering är prioriterade områden. I år har två projekt som ska forska på Covid och stroke också fått anslag. En av tankarna med utdelade medel är att sprida och stödja strokeforskning inom Sverige. Det är förbundsstyrelsen som fattar det formella beslutet om vilka som ska få anslag, efter att vårt vetenskapliga råd har granskat och bedömt projekten. . Forskningspengarna kommer från Strokefonden, Stroke-Stiftelsen, Stina Smedbergs fond samt Kjellgrens fond.

Följande forskare får anslag

Vetenskapliga rådet består av följande personer: 
Professor Katharina Stibrant Sunnerhagen, Göteborg, ordförande
Docent Erik Lundström, Uppsala, sekreterare
Professor Mia von Euler, Örebro, ledamot
Professor Arne Lindgren, Lund, ledamot
Professor Lena von Koch, Stockholm, ledamot
Professor Maria Larsson-Lund, Luleå, ledamot
Docent Cesare Patrone, Stockholm, ledamot