En ny kort film från STROKE-Riksförbundet om att vara anhörig och vilket stöd som behövs.