I ett digitalt samtal möter vi Katharina Stibrant Sunnerhagen, professor i rehabiliteringsmedicin. Samtalet handlar om pandemins inverkan på strokevård och rehabilitering, olika behandlingsmetoder, vikten av vardagsträning och att man kan bli bättre hela livet. Samtalets leds av Daniela Bjarne, sakkunnig på STROKE-Riksförbundet.

Vi kommer att ha flera intressanta samtal där du får möta olika människor, dels de som har haft stroke, anhöriga, vårdpersonal, forskare med flera. Du kan ta del av detta samt kommande digitala samtal under den nya rubriken Digitala samtal under menyn “Vad gör vi”.