I en skrivelse till socialminister Lena Hallgren uppmanar Funktionsrätt, där STROKE-Riksförbundet är ett av medlemsförbunden, att skyndsamt ta tag i förslagen från hjälpmedelsutredningen.

Läs skrivelsen här