Folkhälsomyndigheten har gjort ett faktablad om vaccinationen, hur den går till, vad som behöver göras innan själva vaccinationen och efter.

Här kan du läsa informationen från Folkhälsomyndigheten