Stroke drabbar både män och kvinnor. Trots det är det en global och ihållande trend att kvinnor är underrepresenterade i kliniska studier av strokebehandlingar. Det tas upp i radion i P1 där professor Mia von Euler intervjuas. Till inslaget