I Läkemedelsverkets forum finns svar på vanligt förekommande frågor. Här hittar du också en  kategori med specifika frågor kring vaccin mot covid.

https://fragor.lakemedelsverket.se/org/lakemedelsverket/

Coronaviruset i förstoring