Enkät till ett forskningsprojekt om läkemedel och Nationella läkemedelslistan. Undersökningen genomförs av forskare vid Linnéuniversitetet på uppdrag av E-hälsomyndigheten.

Är du en person som regelbundet använder tre eller fler läkemedel eller hjälper du en anhörig/närstående med dennes läkemedel? Vänligen bidra till denna nationella forskningsstudie genom att svara på denna enkät (tar ca 5-10 minuter) om hur du upplever information och hantering av dina eller din närståendes läkemedel.

Enkäten innehåller också tre frågor om nationella läkemedelslistan, men inga förkunskaper om denna behövs. Forskningsprojektet genomförs av forskare vid Linnéuniversitetet på uppdrag av E-hälsomyndigheten.
Via länken nedan kommer du till enkäten där du också får mer information om studien, hur vi hanterar data från enkäten och kontaktuppgifter till ansvarig forskare.

Länk till enkät: https://survey.lnu.se/lakemedelslistaPAN

Ansvarig forskare för studien är Tora Hammar, Fil Dr, lektor hälsoinformatik, eHälsoinstitutet vid Linnéuniversitetet, tora.hammar@lnu.se, 0480-497176.