Dödsfall och eller allvarlig sjukdom skulle kunna förhindras om personer i 75-årsåldern screenas för förmaksflimmer, så att det tidigt sätts in behandling. Det visar en ny och unik studie från Karolinska Institutet, som syftar till att ge Socialstyrelsen underlag nog för att kunna besluta om det här ska införas i Sverige, vilket Sveriges Radio rapporterar i länken, här nedan.

Screening av förmaksflimmer