Senast ut i raden av strokeföreningar som har fått hemsida med stöd från STROKE-Riksförbundet är Strokeföreningen Enköping. Hemsidan publicerade i slutet av april och ersätter deras gamla hemsida.

https://enkoping.strokeforbundet.se