Mäns våld mot kvinnor har hamnat överst på dagordningen. Det är bra, men det är också viktigt att alla kvinnor omfattas av förebyggande arbete, skydd och stöd. ”Trots att kvinnor med funktionsnedsättning lever med ökad risk att utsättas för våld saknas ofta funktionsrättsperspektivet i arbetet. I stället talas det tyst om kvinnor med funktionsnedsättning”, kommenterar Marie Sten, första vice ordförande Funktionsrätt Sverige.

Under senaste veckan har mäns våld mot kvinnor hamnat överst på dagordningen. Med anledning av det har Funktionsrätt Sverige idag gått ut med pressmeddelandet Alla kvinnor måste skyddas från våld.

Läs pressmeddelandet här!