Cirka 4 000 yrkesverksamma får varje år stroke i Sverige. Många av dem blir sjukskrivna länge. En forskningsöversikt har gått igenom vad som underlättar för dem att komma tillbaka till arbetet. Det är lättare för tjänstemän och högutbildade visar den bland annat, skriver Michael Nyhaga på suntarbetsliv.se

Eleonore Fransson, docent i epidemiologi, och Katarina Jood, överläkare och docent i neurologi, har gått igenom forskning för att se vad som hjälper strokedrabbade att komma tillbaka till jobbet. De har undersökt 2 800 vetenskapliga artiklar och tagit med 33 stycken i sin forskningsöversikt.

Läs artikeln på suntarbetsliv.se