”Kulturell svimning” var en stroke – Oacceptabelt att vården fördröjdes kraftigt på grund av diskriminering!

Domen där Göteborgs tingsrätt slår fast sitt beslut att Sahlgrenska gjort sig skyldig till diskriminering är föranledd av en händelse vid en fotbollsmatch för två år sedan där en man med sudanesiskt ursprung skadade sig och dagen efter blev allvarligt sjuk och en ambulans tillkallades, den kom med högsta prioritet och mannen var då medvetslös.

Ove Puisto, ordförande i STROKE-Riksförbundet kommenterar domen med att slå fast att diskriminering på grund av etnicitet, ålder eller kön ska inte få förekomma. Det är oacceptabelt att vården i det här fallet fördröjdes kraftigt på grund av diskriminering.

Ambulanssjuksköterskan: ”patienten spelar medvetslös”

Ambulanssjuksköterskans bedömning när de kom till platsen var dock att mannen inte var så sjuk som det verkade och därmed prioriterades omhändertagandet ner. I journalen skrev ambulanssjuksköterskan att mannen ”spelar medvetslös” och att det rör sig om en ”kulturell svimning”. När ambulansen kom fram sjukhuset fick han vänta i över en timme på en läkarundersökning, eftersom han inte ansågs vara prioriterad. Det bidrog till att upptäckten av den hjärnblödning mannen drabbats av försenades. Nu slår Göteborgs tingsrätt fast i sitt beslut att Sahlgrenska gjort sig skyldig till diskriminering då rätt diagnos och vårdinsatser fördröjdes på grund av mannens etniska tillhörighet.

Lisbet Boberg är rådman och en av domarna i målet.

“Även om det står klart att ambulanspersonalen aldrig har haft någon intention att diskriminera mannen är det visat att personalen i vart fall i delar beaktat mannens etnicitet när hans medvetandegrad och behov av vård bedömts” kommenterar hon i ett pressmeddelande.

Ove Puisto, förbundsordförande, 070-275 55 15