Många stroke går att förebygga! En kort film om friskfaktorer. Dela gärna filmen i era kanaler för att göra fler medvetna om hur man kan förebygga stroke.