Vill du vara deltagare till Mollii Suit-registret som är en klinisk databas för dokumentation av rutinutprovningar och för att följa patienternas potentiella förbättringar under en 1-månadsperiod? Den samlade kunskapen används i det långsiktiga arbetet för att förbättra dräkten.

Mollii Suit är ett medicintekniskt hjälpmedel för neuromodulering avsedd för att slappna av spastiska och spända muskler och minska smärta. Det är ett enkelt och säkert hjälpmedel som kan öka livskvalitet, minska muskulär smärta samt stötta användaren att snabbare återfå motorisk kontroll.

Mer information och anmälningsformulär finns här: www.molliisuit.se/

OBS, STROKE-Riksförbundet väljer att sprida denna efterlysning då det kan ligga i linje med att skapa ”bättre levnadsvillkor för dem som fått stroke”. Vi tar INTE ställning för använde eller förordar INTE använde av specifika medicinsktekniska hjälpmedel.