Debatt: Ovärdigt att en strokedrabbad 93-åring nekas plats på äldreboende

I Kronoberg län har antalet strokefall ökat under de senaste fem åren, under 2020 fick 363 personer stroke i länet. Att få en stroke innebär för de flesta en stor omställning, både för den som får stroke och dess anhöriga.

En stroke kan ge väldigt olika funktionsnedsättningar; både fysiska och kognitiva, synliga och dolda. Stroke kan också ge sociala konsekvenser, det är lätt att man isolerar sig efter en stroke. Otrygghet är även det en vanlig social konsekvens efter stroke.

Utifrån artikeln i Smålandsposten om att en ”strokedrabbad 93-åring nekas vård” ställer sig Strokeföreningen i Kronoberg mycket frågande till hur en kommun kan förvägra en gammal man hans trygghet. Hur kan det vara en skälig levnadsnivå att känna sig otrygg efter att ha ramlat flera gånger? Är det verkligen en skälig levnadsnivå att inte få lämna sin bostad på ett år? Vi vet att även anhöriga till de som fått en stroke påverkas, i sådana här fall är det inte ovanligt att de anhöriga får gå in och ta det ansvar som vi anser att samhället ska ta. Många anhöriga går ned i arbetstid för att sköta om sina strokedrabbade föräldrar, något som både påverkar deras ekonomi och dessutom minskar skatteintäkter som kunde gå till just platser på äldreboenden.

För oss i Strokeföreningen Kronoberg är kunskap, trygghet och gemenskap efter stroke prioriterade frågor. Större delar av vår verksamhet går ut på att bryta isolering. Vi vill uppmana socialtjänsten att tänka om och erbjuda den äldre mannen en plats på äldreboende.

Margareta Dahlberg, ordförande i Strokeföreningen i Kronobergs län

Debattinlägget publicerades i Smålandsposten.