Välkommen att i efterhand ta del av det samtal vi arrangerade med tema anhöriga till de som fått stroke.

Medverkande:
Marie Winbo, Anhörigkonsulent
Anita Häggström, Strokeföreningen i Linköping
Carina Petersson, Vice ordf. STROKE-Riksf.
Daniela Bjarne, Sakkunnig, STROKE Riksf.

Samtalet arrangerades av STROKE-Riksförbundet och ägde rum den 12 oktober 2021. Samtalet sändes live via zoom och publiken hade möjlighet att ställa frågor via chatten.