Endast 20 procent av svenskarna har blodtrycket under kontroll. –  Här måste vi bli bättre. I andra länder som Kanada har man gjort särskilda satsningar och byggt upp möjligheter för människor att enkelt kunna mäta blodtrycket. Tillgängligheten i Sverige är inte optimal, säger Bo Norrving, professor i neurologi, Lund.

En annan riskfaktor att ta tag i är svenskarnas övervikt. – Trots att vi tycker att vi vet hur man ska åtgärda problemet så behövs större insatser. Det gäller även i andra delar av världen. Läs hela artikeln från neurologisk tidskrift här:

https://neurologisktidskrift.se/sjukdomar/23-stroke/34-trots-storre-kunskap-om-stroke-i-varlden-ar-dodligheten-fortsatt-hog.html