Begripsam genomför just nu undersökningen “Svenskarna med funktionsnedsättning och internet 2021”. Begripsam gör undersökningen för att kunna beskriva digitala klyftor i det svenska samhället. Inte minst pandemin har visat att alla ännu inte är med i det digitala samhället. Har du inte besvarat enkäten gör det nu.

länken till undersökningen: https://survey.alchemer.com/s3/6297621/SMFOI-2021 

Begripsam arbetar med att göra samhället mer tillgängligt. Framför allt arbetar de med tillgänglighet för personer med kognitiva svårigheter.