En stor internationell studie nyligen publicerad visar att ju mer upplevd stress desto större risk för stroke och hjärtinfarkt. Efter justering för skillnader i riskfaktorer mellan dem med hög och låg stress hade de med hög stress 22 procent högre risk för någon form av kardiovaskulär händelse, 30 procent hade högre risk för stroke och 24 procent högre risk för hjärtinfarkt.

Huvudförfattarna till studien är från Göteborg, ledd av professor Annika Rosengren. Det är 21 länder som har ingått i studien med drygt 118.000 deltagare vilka man har följt i genomsnitt under en tioårs period. Tidigare studier kring stress och stroke har man gjort efter att personer har fått stroke. Den här studien har gjorts innan strokefallen har inträffat.

länk till rapporten https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2787178