Nedan är ett utdrag från informationsbrev vi fått från Transportstyrelsen:
“Med detta brev vill Transportstyrelsen informera om att det i vissa fall kan ha gjorts felaktiga bedömningar i körkortsärenden före den 1 september 2021. Det handlar om resultat efter undersökningar av det centrala synfältet med en Octopusperimeter.

“Det har visat sig att resultat från undersökningar av det centrala synfältet i vissa fall behöver räknas om för att bedömas korrekt enligt våra regler om körkort. Det innebär att beslut om återkallelse av körkort och taxiförarlegitimation i några enstaka fall kan ha fattats på fel grunder. Detsamma gäller beslut om avslag på ansökningar om körkortstillstånd och om förlängning av högre behörigheter.

Vi skulle uppskatta om ni kan hjälpa oss med att sprida denna information till era medlemmar. Transportstyrelsen har tyvärr inte någon laglig möjlighet att söka fram vilka personer som kan ha fått ett felaktigt beslut. Detta på grund av bestämmelser i vägtrafikdataförordningen som påverkar vilken information vi får söka efter i våra system.

Vem kan ha fått ett felaktigt beslut?

De av era medlemmar där alla följande påståenden stämmer in, kan ha fått ett felaktigt beslut från oss:

  • Undersökningen av det centrala synfältet gjordes med en perimeter av märket Octopus (det står Octopus på utskriften av resultatet från synfältsundersökningen om det var en sådan perimeter som användes).
  • Undersökningen visade att synfältet inte uppfyllde kraven för det centrala synfältet.
  • Ett beslut om återkallelse eller avslag är fattat före den 1 september 2021.
  • Beslutet innehåller en hänvisning till 2 kap. 5 § eller 2 kap. 13 § Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om innehav av körkort m.m. (TSFS 2010:125)

Vad ska den som kan ha fått ett felaktigt beslut göra?

De av era medlemmar som har frågor om sitt beslut eller vill att vi tittar på deras ärende igen kan kontakta Transportstyrelsen via avdelning Körkorts kontaktformulär. Det finns mer information om hur de kan gå tillväga på Transportstyrelsens webbsida, se länk: Felaktiga bedömningar av resultat från synfältsundersökningar – Transportstyrelsen.

Vad är det som har blivit fel?

Den kravnivå som finns i våra föreskrifter bygger på att undersökningen av det centrala synfältet är gjord med så kallad statisk tröskelperimetri i en perimeter av märket Humphrey. Vi accepterar också perimetrar av andra märken så länge som vi kan bedöma att undersökningarna är likvärdiga med de som görs i Humphreyperimetrar.

Fram till hösten 2021 har vi bedömt att resultat från synfältsundersökningar gjorda i Octopusperimetrar oftast är direkt jämförbara med resultat från Humphreyperimetrar. Tyvärr har det visat sig att detta inte alltid stämmer. I vissa fall behöver resultatet från en Octopusperimeter räknas om för att vara jämförbart med resultatet från en Humphreyperimeter. En sådan omräkning kan i enstaka fall leda till att kraven i medicinföreskrifterna uppfylls trots att resultatet från undersökningen i Octopusperimetern inte ser godkänt ut.

För mer information hänvisar vi till vår webbsida där det dels finns ett avsnitt med information till allmänheten och dels ett avsnitt med frågor och svar, se länk: Felaktiga bedömningar av resultat från synfältsundersökningar – Transportstyrelsen.

Om ni har funderingar angående detta är ni välkomna att kontakta Transportstyrelsen via vag@transportstyrelsen.se. Om behov av ytterligare information finns kan vi anordna ett möte där vi besvarar era frågor.”

Källa: Brev till patientorganisationer 220201