Nu finns vår nya broschyr – Att leva med dolda funktionsnedsättningar efter stroke att beställa i vår webb-butik. Hjärntrötthet, nedstämdhet, afasi, neglekt med flera, i denna nyproducerade informationsskrift tar vi upp en mängd olika konsekvenser som alltid inte syns på utsidan.

Klicka här för att komma till broschyren i webb-butiken!

Framsidan av broschyren Dolda funktionsnedsättningar efter stroke. En kvinna står still på en trottoar med folk i rörelse runt om.