Fallet då en sjuksköterska felaktigt bedömt en man för “kulturell svimning” när denne hade fått en stroke uppmärksammas nu igen. Skadeståndet till mannens änka höjs nu efter en förlikning mellan Götalandsregionen och Diskrimineringsombudsmannen.

”Det här målet har haft, och kommer att ha, mycket stor betydelse eftersom domen fastställer att det har varit fråga om diskriminering och visar på den risk som diskriminering inom vården innebär för den enskilde. Och även om pengarna aldrig har varit det viktiga för mannens familj är det höga ersättningsbeloppet en klar signal om hur allvarlig den här händelsen är”, säger diskrimineringsombudsman Lars Arrhenius i ett pressmeddelande.

Klicka här för att läsa hela nyheten.

Tidigare har, Ove Puisto, ordförande i Strokeförbundet kommenterar domen med att slå fast att diskriminering på grund av etnicitet, ålder eller kön ska inte få förekomma. Det är oacceptabelt att vården i det här fallet fördröjdes kraftigt på grund av diskriminering.

Skärmdump från SVT nyheter med rubriken "kulturell svimning" var stroke - regionen betalar högre skadestånd