Regeringen har beslutat om Sveriges första nationella anhörigstrategi. Syftet med strategin är att stärka anhörigperspektivet inom vård och omsorg liksom göra stödet till anhöriga mer likvärdigt över landet. Inom ramen för strategin ger regeringen bland annat tre uppdrag till Socialstyrelsen och utökar statsbidraget för organisationer som stödjer anhöriga.

– Vården och omsorgen behöver bli bättre på att både se och inkludera anhöriga i sitt arbete. Den omsorg som många anhöriga i dag väljer att ge är av stor betydelse både för den närstående och för välfärden. Samtidigt vet vi att många anhöriga ibland får dra ett alldeles för tungt lass alldeles för länge. Inom ramen för den nya nationella strategin ska nu fler insatser och resurser riktas mot anhöriga, säger socialminister Lena Hallengren.

Detta skriver Socialdepartementet i sitt pressmeddelande. Läs hela pressmeddelandet här.

Att denna fråga läggs på bordet är mycket glädjande. Vi på Strokeförbundet har länge haft anhöriga som en viktig målgrupp då vi vet att deras hjälp är oumbärlig för många. Att regeringen nu synliggör de anhöriga som en viktig del av vården samt ger en rad uppdrag till socialstyrelsen med syfte att förbättra, hoppas vi kan hjälpa de anhörigas situation!

Skärmdump från regeringens hemsida med pressmeddelandet.