Ett forskningsprojekt vid Luleå tekniska universitet undersöker möjligheter till digital rehabilitering för personer som haft stroke via vårdtjänsten 1177.

Ett webbprogram har utvecklats och ligger  nu i stöd- och behandlingsplattformen i Vårdguiden 1177. Den innehåller sju olika moduler. Personen får ta del av korta filmer och genomföra uppgifter via webben. Det kombineras med digitala möten med arbetsterapeuter som ger stöd i förändringsarbetet.
– Rehabiliteringen bygger mycket på självreflektion och att utveckla strategier för att personen ska kunna ha ett aktivt vardagsliv. Filmerna är fem till tio minuter och ska inspirera personen inför självreflektionsuppgifterna och samtalen med arbetsterapeuten, säger Ida-Maria Barchéus.

Rehabiliteringsprogrammet och är i nuläget inte öppet för alla utan är nu i ett teststadie i och med forskningsprojektet.

Detta skriver Luleå tekniska universitet i ett pressutskick som du kan läsa här.

Även om den digitala rehabiliteringen inte är öppen för alla än är det spännande att forskning görs på hur dagens digitala resurser kan hjälpa till inom strokevård och rehabilitering. Att det sker i samarbete med en så tillgänglig tjänst som 1177 är också glädjande ur ett tillgänglighetsperspektiv. Vi ser med förväntan fram emot resultaten av studien! – Strokeförbundet