Förbundets kongress är för denna gång avslutad vilket inneburit namnbyte för förbundet och ny styrelse med ny ordförande.

Strokeförbundet håller kongress vart 3e år där ombud från strokeföreningarna runt om i landet samlas för att bland annat välja ny styrelse, lämna in motioner och träffas. Kongressen hålls traditionsenligt i Södertälje. De stora nyheterna från årets kongress innebär ett namnbyte för förbundet från STROKE-Riksförbundet till det lite mer talspråkliga Strokeförbundet. Vi är Sveriges enda förbund med stroke i fokus och Strokeförbundet är något många redan säger, till exempel har vår hemsideadress länge varit just strokeforbundet.se. Nu säger vi farväl till det gamla, lite svårstavade STROKE-Riksförbundet och ser fram emot att både kunna säga och skriva Strokeförbundet. Det innebär också ett jobb med att uppdatera loggan och ändra namnet i alla de trycksaker och produkter vi har, under en övergångsperiod kommer säkert båda namnet synas.

Den andra stora nyheten är att förbundet får en ny ordförande. Carina Petersson, Halmstad, tidigare vice ordförande blev vald till förbundsordförande och Jörgen E Eriksson, Motala, blev vald till vice ordförande. Förutom dessa poster valdes även Mats Rosvall, Jörg Teichert och Göran Garpås in som nya ledamöter i styrelsen. Björn Wannebo, Anneli Torsfeldt Heikenborn, Tomas Johansson, Inga Blomstrand, Kent Strandberg och Jan Christer Johansson omvaldes och behåller sin plats i styrelsen. Bild och kontaktuppgifter till nya styrelsen hittar ni här! Vi vill förstås även passa på att ge ett stort tack till de avgående styrelseledamöterna, Ove Puisto tidigare ordförande samt Eva Klevefelt, Anders Andersson och Ronald Rosengren.

Förutom kongress har det även varit ordförandekonferens med olika workshops kring föreningsutveckling, påverkansarbete, medlemsregister och föreningshemsidor bland annat varit i fokus. Dans, golf, diskgolf, föreläsning och många chanser att träffas och utbyta erfarenheter har också varit på agendan. Vi vill tacka alla deltagande för inspirerande dagar och ser fram emot en spännande framtid för förbundet och alla föreningar.

Foto: Max Green Ekelin

Carina Petersson och Jörgen E Eriksson, ny ordförande och ny vice ordförande i förbundet.

Carina Petersson och Jörgen E. Eriksson, ny ordförande och ny vice ordförande i förbundet.

Inger Ros, kongressordförande apploderar beslutet och Marie-Jeanette Bergvall, kongressekreterare.

Inger Ros, kongressordförande och Marie-Jeanette Bergvall, kongressekreterare.

Arne Kanth, Jan Christer Johansson, Inga Blomstrand och Allan Hedlund i samtal på scen.

Arne Kanth, Jan Christer Johansson, Inga Blomstrand och Allan Hedlund i samtal på scen.

Mia von Euler håller föreläsning

Mia von Euler föreläser om stroke under ordförandekonferensen.