Strokeförbundets styrelseledamot Kent Strandberg, Kalix, har valts in som ordinarie ledamot i Myndigheten för delaktighets funktionshinderråd.

Kent jobbar mycket med delaktighet inom Norrbotten för att involvera funktionshinderrörelsen inom rehabilitering för strokedrabbade. Eftersom det ofta är glapp mellan övergången från regionernas till kommunernas rehabilitering har han erfarenhet från att både involvera medlemmarna och närliggande funktionshinderorganisationer i det arbetet.

– Frågan jag brinner för är rehabilitering, att få förutsättningar att komma tillbaka till livet efter en olycka eller sjukdom. Det är viktigt att få regioner och kommuner att förstå hur betydelsefullt det är med en bra rehabilitering, säger Kent Strandberg till strokeforbundet.se.

Funktionshinderrådet syftar till att aktivt involvera funktionshindersorganisationerna i frågor som rör planering, genomförande och uppföljning av Myndigheten för delaktighets uppdrag. Med särskild tonvikt på strategin för systematisk uppföljning av funktionshinderspolitiken under 2021–2031.

– En central del rent intressepolitiskt är att Kent är och varit drivande i att utveckla både vård och rehabilitering i nära kontakt med såväl politiker som verksamheter. Kent har ett tydligt strategiskt perspektiv och har en viktig koordinerande roll i Norrbotten, säger Carina Petersson, Strokeförbundets ordförande.

Representanterna i funktionshinderrådet utses för en period om tre år, med start från och med 2022.