Strokeenheten vid Alingsås lasarett har tilldelats utmärkelsen Årets strokeenhet 2021 av organisationen Riksstroke.

Riksstroke grundades 1994 och utser årligen Sveriges bästa strokeenhet. Alingsås lasarett har tidigare tagit hem utmärkelsen vid ett par tillfällen och är stolta över att kunna upprätthålla en hög kvalité i vården.

– Det känns roligt och det är ett fint kvitto på att vi gör ett bra arbete. Det är inte en person som gör detta möjligt utan det här är verkligen ett lagarbete, säger Kjersti Hellqvist, överläkare på Alingsås lasaretts strokeenhet.

Just lagarbetet är en faktor som Kjersti tror är bidragande till att enheten kan leverera en god strokevård.

– En viktig nyckel är att vi sedan många år har en så kallad utvecklingsgrupp som träffas en gång i månaden. Där ingår sköterskor, undersköterskor, läkare, arbetsterapeut, logoped, dietist, fysioterapeut och avdelningschef för att få en så bred bild av arbetet som möjligt, säger Kjersti.

Ytterligare sex sjukhus på olika orter får ett omnämnande för ”God strokevård”, dessa är Avesta, Bollnäs, Katrineholm, Köping, Motala och Sundsvall.

Om Riksstroke
Riksstroke är ett kvalitetsregister med syfte att bidra till att strokevården håller hög och jämn kvalitet i hela landet. Riksstroke är unikt bland kvalitetsregistren eftersom det innehåller en kombination av uppgifter om vård och omhändertagande, boende, patientens upplevelser både under akutskedet samt efter tre och tolv månader efter insjuknandet. 

Riksstroke har funnits sedan 1994 och varje år registreras ca 20 000 insjuknanden i stroke och 8000 insjuknanden i TIA. Alla svenska sjukhus som vårdar strokepatienter i akutskedet deltar i registreringen. Under den tid som Riksstroke har funnits, har många nya behandlingar tillkommit, och kvaliteten på svensk strokevård förbättrats markant. Men fortfarande finns det mycket att göra för att vården skall hålla en jämn och hög nivå på alla sjukhus i landet. 

Strokeenheten på Alingsås lasarett

Strokeenheten på Alingsås lasarett. Övre raden från vänster: Annika Hedlund, Adela Mohamed, Ludvig Sjöberg, Katarina Blomvist, Lina Holmstrand, Frida Bengtsson, Kjersti Hellqvist, Sarah Price, Eva-Lena Andersson, Sandra Svensson.
Nedre raden från vänster: Alexandra Boman, Malin Schälin, Sofia Ramos, Lovena Dimatawaran, Rebecka Riestola, Johanna Granli, Simona Bors.