I samband med förbundskongressen i juni togs beslut att ändra medlemsavgiften. Den nya avgiften är på 180 kr per år oavsett om du vill ha tidningen StrokeKontakt eller inte.

Från och med 1 oktober 2022 gäller den nya medlemsavgiften. Som medlem blir du med i både förbundet och i den lokalförening som ligger närmast din bostadsort.

Vi har som vanligt ett erbjudande. Om man blir medlem under oktober, november eller december så bjuder vi på resten av detta år och avgiften man betalat gäller för nästa år.

Till medlemsansökan >> 

Bli medlem i en strokeförening