När någon får stroke och hamnar på sjukhus blir det ofta en omtumlande upplevelse även för de anhöriga. En känsla av overklighet, kaos och rädsla uppstår hos många.

Det kan vara svårt att ta till sig den information som ges på sjukhuset. Men man kan skriva ner de frågor som succesivt kommer upp och ställa dem vid ett senare tillfälle.

Be om samtalstid med ansvarig sjuk- sköterska/läkare, som oftast har god kunskap om allt runt patienten. Vid behov, be även om samtalstid med annan personal, till exempel en kurator, för att få råd och stöd.

Glöm inte att du har rätt att få både muntlig och skriftlig information och att ställa frågor, även om du inte alltid kan få svar.

TIPS! Följ länken nedan så kommer du till mer information om vilket stöd du som anhörig kan få.
Anhörig till någon som fått stroke (pdf) >>