Den 13-19 mars 2023 hålls den årliga veckan för kunskap om hjärnan, Brain Awareness Week.

Under veckan vill det Europeiska Strokeförbundet, SAFE, öka medvetenheten om vikten av forskning inom stroke och de EU-forskningsprojekt som de är involverade i.

Brain Awareness Week är ett globalt initiativ för att öka kunskapen om hjärnvetenskap och den inverkan den har på vår vardag. Mer information finns på www.brainawareness.org

Tre olika projekt kommer att belysas under veckan och du kommer att hitta information om dessa här på Strokeförbundets hemsida:

ANGIE (publiceras onsdag 15 mars)

RES-Q+ (publiceras torsdag 16 mars)

VALIDATE (publiceras fredag 17 mars)