Utforska de senaste innovationerna inom strokevård och det spännande arbete som utförs av ANGIE-projektet.

De flesta stroke uppstår när ett blodkärl i hjärnan blockeras på grund av en propp. Proppen förhindrar att områden i hjärnan tillförs syre, vilket resulterar i att hjärnvävnaden plötsligt dör.

Den vanligaste behandlingen av denna typ av stroke innebär att injicera ett läkemedel (kallat rtPA) i blodet som sedan verkar för att lösa upp proppen. rtPA är effektivt för att lösa upp dessa blodproppar, men har tyvärr många biverkningar, inklusive inre blödningar och svullnad. 

Vid strokebehandling måste läkaren hitta en avvägning mellan att administrera en tillräcklig mängd rtPA för att lösa upp proppen i hjärnan och att minska dosen för att undvika dess biverkningar. Dessa biverkningar begränsar också den tid under vilken rtPA kan användas till några timmar efter de första symtomen.

ANGIE-projektet utvecklar ett nytt tillvägagångssätt för att magnetiskt styra mikrorobotar för att leverera högre koncentrationer av rtPA direkt till proppen, samtidigt som rtPA som används med en faktor på 10 000 reduceras.

Denna teknik kan vara en mycket spännande nyhet för strokepatienter eftersom den kommer att möjliggöra att blodproppar öppnas snabbare, behandlingsfönstret utökas och biverkningarna av behandlingen minskas.

Se den här korta videon om ANGIE:

För mer information, besök webbplatsen: h2020-angie.eu

Projektet finansieras av Europeiska kommissionen under bidragsavtalet nummer 952152