RES-Q+ är ett nytt projekt som kommer att använda artificiell intelligens i kampen mot stroke i Europa.

Det kommer att förbättra kvaliteten på vården för strokepatienter, rädda patienters liv, minska sjukvårdskostnaderna och öka den ekonomiska och sociala nyttan för strokeöverlevande.

Detta kommer att göras genom att:

• skapa ett helautomatiskt verktyg för att hämta och bearbeta data.

• utvärdera data och ge feedback till vårdgivare genom artificiell intelligens-baserade virtuella assistenter som kan rikta in sig på problemområden.

• skapa virtuella assistenter för strokepatienter som övervakar deras tillstånd.

Förhoppningen är att övervakningen av strokeöverlevande genom en virtuell assistent kommer att hålla reda på deras tillstånd efter utskrivningen från sjukhuset. Detta gör att kontroller, uppföljande behandling och remisser blir mer effektiva och skräddarsydda efter deras behov. Förhoppningen är att denna teknik inom en snar framtid kommer att bidra till att förbättra livskvaliteten för miljontals människor som lever med stroke i Europa.

Lyssna på professor Robert Mikulik, MD, Institutet för hälsoinformation och statistik i Tjeckien prata om RES-Q+ https://youtu.be/fLoCF-j6xSM

För mer information, besök webbplatsen https://www.resqplus.eu/

Projektet finansieras av ett bidrag från EU under Europeiska kommissionens HORIZON EUROPE forsknings- och innovationsstödprogram. Projektnummer 101057603.