Det EU-finansierade forskningsprojektet VALIDATE utvecklar och validerar ett AI-baserat (artificiell intelligens) prognostiskt verktyg för att förutsäga strokeöverlevande hälsoresultat efter en akut ischemisk stroke. Ett beslutsstödsystem kommer att ge läkare och vårdpersonal ytterligare information för att välja den optimala behandlingen för att förbättra hälsoresultat och livskvalitet.

Akut ischemisk stroke drabbar mer än en miljon människor inom EU varje år. Det uppstår när en blodpropp blockerar ett blodkärl, vilket minskar tillförseln av syre till hjärnan. Detta kan resultera i skador på hjärnceller och långvarig funktionsnedsättning för den som överlever stroke, såsom talförstöring eller förlamning.

Strokeöverlevande kommer att vara involverade i utvecklingen och testningen av detta nya prognostiska system, och se till att det är lämpligt för ändamålet för både strokeöverlevande och läkare.

Förhoppningen är att detta nya verktyg kommer att ha en stor inverkan på att förbättra resultaten för de miljontals människor som drabbas av en ischemisk stroke över hela världen.

VALIDATE har fått finansiering från Europeiska unionens forsknings- och innovationsprogram Horizon 2020 under bidragsavtal nr 777107.

Mer information finns på https://validate-project.eu/