Viktig information till de som har synfältsnedsättningar och körkort

Nedan är ett utdrag från informationsbrev vi fått från Transportstyrelsen: "Med detta brev vill Transportstyrelsen informera om att det i vissa fall kan ha gjorts felaktiga bedömningar i körkortsärenden före den 1 september 2021. Det handlar om resultat efter undersökningar av det centrala synfältet med en Octopusperimeter. "Det har visat sig att resultat från undersökningar av det centrala synfältet i vissa fall behöver räknas om för att bedömas korrekt enligt våra regler om körkort. Det innebär att beslut om återkallelse av körkort och taxiförarlegitimation i några enstaka fall kan ha fattats på fel grunder. Detsamma gäller beslut om avslag på ansökningar om körkortstillstånd och om förlängning av högre behörigheter. Vi skulle uppskatta om ni kan hjälpa oss med att sprida denna information till era medlemmar. [...]