Om DanielaB

Denna skribent har ännu inte fyllt i någon information.
Hittills har DanielaB skapat 56 blogginlägg för.

Högt blodtryck behöver behandlas mer

Nio av tio patienter med högt blodtryck får inte tillräcklig behandling och löper därmed ökad risk för till exempel stroke och hjärtinfarkt och förtidig död, visar en studie vid Göteborgs universitet. Till exempel nådde 50 procent av de undersökta patienterna sina blodtrycksmål och bara 20 procent blodfettsmålen, det tas upp i följande nyhetsinslag på SR: https://sverigesradio.se/artikel/hogt-blodtryck-behover-behandlas-mer

2021-07-29T09:26:05+02:00

Undersköterskans stroke klassad som arbetsskada

Undersköterskan Sussi Wensmarks stroke godkänns som arbetsskada. Hon får nu livränta. Det är ett sällsynt besked som hon jobbat hårt för, övertygad om att stress orsakade stroken. Det skriver tidningen Arbetet. https://arbetet.se/2021/06/18/underskoterskans-stroke-en-arbetsskada-nu-far-hon-livranta/ Läs tidigare artiklar från Arbetet som handlar om Sussis kamp: https://arbetet.se/2019/11/12/underskoterskan-fick-slass-for-ratt-vard-efter-sin-stroke/ https://arbetet.se/2018/03/14/skyddsombudet-stressen-pa-jobbet-gav-mig-en-stroke/

2021-06-23T19:26:34+02:00

Funktionsrättsrörelsen uppvaktar arbetsmarknads-ministern

Hög- eller lågkonjunktur spelar inte någon större roll, sysselsättningsgraden hos personer med funktionsnedsättning är betydligt lägre än för befolkningen i stort. ”Det här är oerhört kostsamt både för samhällsekonomin och den enskilde. Funktionsrättsrörelsen är beredd att ta tag i problemen och idag överlämnar vi – 50 organisationer – vårt eget 73-punktsprogram om arbetsmarknadspolitiken”, säger Elisabeth Wallenius, ordförande Funktionsrätt Sverige. http://Funktionsrättsrörelsen är beredd att ta tag i problemen och idag överlämnar vi – 50 organisationer – vårt eget 73-punktsprogram om arbetsmarknadspolitiken”, säger Elisabeth Wallenius, ordförande Funktionsrätt Sverige.

2021-06-16T09:42:47+02:00

Sjukpenning i förebyggande syfte för stroke

Regeringen har  beslutat utifrån sjukdomen covid-19 om ändringar i förordningen om viss sjukpenning i förebyggande syfte och viss smittbärarpenning som innebär att personer med bipolär sjukdom, schizofreni och stroke läggs till listan över riskgrupper. Förordningen träder i kraft den 1 juni 2021. Ändringarna i riskgruppslistan gäller retroaktivt från den 1 januari 2021. Det innebär att personerna kan ansöka om ersättning i efterhand för tid från den 1 januari 2021. https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/05/viss-sjukpenning-i-forebyggande-syfte-och-viss-smittbararpenning-till-fler-riskgrupper/

2021-06-01T09:14:59+02:00

Hjälpmedel på väg att bli en klassfråga

I Sverige uppskattas över en miljon människor leva med funktionsnedsättningar som påverkar det dagliga livet. Tack vare snabba tekniska landvinningar kan allt fler funktionsnedsättningar kompenseras med hjälpmedel. Det främjar jämlika levnadsvillkor och delaktighet i samhället, det skriver Funktionsrätt Sverige (där STROKE-Riksförbundet är en av medlemmarna) i en debattartikel i Aftonbladet. https://www.aftonbladet.se/debatt/a/qA09Eo/hjalpmedel-ar-pa-vag-att-bli-en-klassfraga

2021-05-26T11:30:47+02:00

Ökad stroke och hjärtsvikt hos män under 40

Hjärtsvikt och stroke är ovanliga diagnoser bland yngre, men ökar nu tydligt hos män som ännu inte fyllt 40, visar en studie från Göteborgs universitet. Forskarna ser en koppling till fetma och dålig kondition i övre tonåren. Läs hela artikeln från stroke.se i nedanstående länk. https://www.forskning.se/2021/04/08/okad-hjartsvikt-och-stroke-hos-man-fore-40/

2021-05-25T14:35:14+02:00

Lättillgänglig samlad information om Covidvaccinationer

I samband med att vaccinationerna mot covid- 19 pågår finns behov av lättillgänglig och anpassad information om vaccinen och vaccinationerna till olika grupper. I det här brevet har Socialstyrelsen samlat material  i form av länkar från bland annat Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten. Läkemedelsverket och MSB. Tack vare att det är länkar så får du den alltid den senaste informationen. Infoblad vaccinering 3

2021-04-26T11:33:40+02:00

Så kan tusentals stroke förhindras

Dödsfall och eller allvarlig sjukdom skulle kunna förhindras om personer i 75-årsåldern screenas för förmaksflimmer, så att det tidigt sätts in behandling. Det visar en ny och unik studie från Karolinska Institutet, som syftar till att ge Socialstyrelsen underlag nog för att kunna besluta om det här ska införas i Sverige, vilket Sveriges Radio rapporterar i länken, här nedan. Screening av förmaksflimmer

2021-04-26T10:47:20+02:00

Funktionsrättsbyrån blir verklighet

Funktionsrätt Sverige, där STROKE-Riksförbundet ingår i, har fått positivt besked från Allmänna arvsfonden att få medel till en funktionsrättsbyrå. Behovet av en byrå som personer med funktionsnedsättning kan vända sig till är enormt. Det blir allt svårare för personer med funktionsnedsättning att få sina rättigheter realiserade och många får kämpa på egen hand mot myndigheters jurister trots funktionsnedsättningar och sjukdomar”, kommenterar Nicklas Mårtensson, kanslichef Funktionsrätt Sverige. Läs hela pressmeddelandet här. https://www.pressmachine.se/pressrelease/view/funktionsrattsbyran-blir-verklighet-31163

2021-04-23T13:11:20+02:00

Svar på frågor om covid vaccin

I Läkemedelsverkets forum finns svar på vanligt förekommande frågor. Här hittar du också en  kategori med specifika frågor kring vaccin mot covid. https://fragor.lakemedelsverket.se/org/lakemedelsverket/

2021-03-30T19:52:33+02:00
Till toppen