DanielaB

Om DanielaB

Denna skribent har ännu inte fyllt i någon information.
Hittills har DanielaB skapat 40 blogginlägg för.

Enkät om sexuell hälsa

Hur ser sexlivet ut för dig som har en funktionsnedsättning? Och får personer med funktionsnedsättning samma information om kropp och sex som andra? Det ska arvsfondsprojektet ”Min sexualitet – min rätt” ta reda på i en ny stor enkätundersökning med flera tusen deltagare. Funktionsrätt Sverige och RFSU samarbetar i projektet. Klicka på länken för att vara med i undersökningen och svara på enkäten. Länk sexuell hälsa

2021-01-25T14:13:49+01:00

En framgångsrik behandling mot stroke hotas

I en debattartikel i Dagens Medicin från den 13 januari 2021 lyfter 18 överläkare och andra verksamma inom neurologisk vård på Karolinska universitetssjukhuset flera varnande fingrar för att bland annat strokevården är hotat på grund av en planerad omstrukturering. Dessa varnande fingrar tar vi i STROKE-Riksförbundet på allvar och det väcker frågor och oro för utvecklingen av framtida strokevård. Läs hela pressmeddelandet här

2021-01-21T12:32:57+01:00

Stor förändring på arbetsliv och inkomst för makar efter stroke

När ens partner plötsligt insjuknar i stroke har det ofta en stor påverkan även på familjens vardag och livskvalitet samt möjligheter till fritid och arbetsliv. Däremot finns sparsamt med vetenskaplig kunskap vad gäller långtidspåverkan på makarnas arbetsliv och inkomst efter stroke. Genom att sammankoppla flera nationella register har vi kunnat belysa förändringar i sammanboende makars och partners arbetsliv och inkomst fem år innan jämfört med fem år efter partnerns insjuknande i stroke. I studierna inkluderades även matchade kontroller från normalbefolkningen för att undersöka hur långtidseffekterna skiljer sig hos just makar till personer som haft stroke. Våra resultat visar att det finns långtidseffekter på makarnas arbetsliv och inkomst, men inte i alla grupper. Yngre kvinnliga makar/partners drabbas hårdare Det var framförallt yngre kvinnliga makar som [...]

2020-12-21T11:04:57+01:00

Strokeöverlevare skrev en avhandling om stroke

Jag heter Stefan Sennfält och är läkare, men också strokeöverlevare. Nu har jag  blivit färdig med en avhandling vid Lunds universitet som handlar om långtidsprognos efter stroke. Arbetet har givit mig ett ypperligt tillfälle att ta ett steg tillbaka och betrakta sjukdomen utifrån. Jag har velat teckna en heltäckande bild där jag adresserar många viktiga aspekter, inte minst de anhörigas situation. Läs avhandlingen här

2020-12-21T10:06:51+01:00

Fysiska och sociala aktiviteter påverkar hälsan positivt efter stroke

Det visar en studie som en grupp forskare har gjort och som nyligen publicerats i den vetenskapliga tidskriften BMC Neurology. Forskarna har följt patienterna under fem år. - Stroke, som orsakas av syrebrist i hjärnan, antingen på grund av blodpropp eller blödning i hjärnans blodkärl, är den näst vanligaste orsaken till död och bestående funktionsnedsättning i världen. Dock överlever de flesta människor som drabbas. De kan återgå till sitt tidigare boende och klara sig ungefär som innan de blev sjuka efter vårdtiden på sjukhuset. Samtidigt lever många med stroke och dess konsekvenser under lång tid. Självständigt liv Det berättar Åsa Rejnö, sjuksköterska vid Skaraborgs sjukhus i Skövde och docent i omvårdnad på Högskolan Väst i Trollhättan. Hon har tillsammans med forskarkollegorna Eric Bertholds, vid [...]

2020-12-16T14:15:24+01:00

Har du fått ditt körkort återkallat på grund av synfältsbortfall?

Då hoppas Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) att du vill delta i en enkätstudie som ingår i ett projekt som pågår. I projektet undersöker de om och hur myndighetsförtroendet har förändrats efter återkallat körkort på grund av synfältsbortfall. VTI söker personer med återkallat körkort på grund av synfältsbortfall, eller personer som har haft sitt körkort återkallat men fått dispens att köra bil. Idag saknas viktig kunskap inom detta område. Syftet är att bidra till en ökad förståelse för enskildas erfarenheter och att utveckla handläggningsprocessen. Både kvinnors och mäns erfarenheter är viktiga. Länk till enkäten, och till mer information om studien, finns på: https://www.vti.se/synfaltsbortfall Ansvarig för studien är: Jonna Nyberg doktorand, Örebro universitet samt forskningsassistent, VTI

2020-12-18T14:48:00+01:00

Behov av rörelsehjälpmedel bland personer med stroke

Hej!  Vi arbetar med att undersöka om det finns ett behov för och i så fall vilka krav som ställs på ett rörelsehjälpmedel som ger styrka till armen. Detta är ett samarbete med forskare och förhoppningen är att vi - om vi ser ett tydligt behov för hjälpmedlet - fortsätter med utvecklingen av detta och får ut det på marknaden.  Vi, det vill säga Josefin Ribers och Eva Vollmer, arbetar inom företagsinkubatorn LEADs traineeprogram Entrepreneurs in Residence. För att förstå i vilka situationer och rörelser detta hjälpmedel skulle behövas och vilka krav som behöver uppfyllas vill vi gärna komma i kontakt med personer som: har haft stroke och skulle ha nytta av mer styrka i armen arbetar med eller har erfarenhet av behandling eller [...]

2020-12-02T14:33:10+01:00

Förbundet delar ut drygt fyra miljoner kr

Av 60 forskare, varav 38  kvinnor, som sökte forskningsanslag så fick 46 forskningspengar. Patientnära forskning och rehabilitering är prioriterade områden. I år har två projekt som ska forska på Covid och stroke också fått anslag. En av tankarna med utdelade medel är att sprida och stödja strokeforskning inom Sverige. Det är förbundsstyrelsen som fattar det formella beslutet om vilka som ska få anslag, efter att vårt vetenskapliga råd har granskat och bedömt projekten. . Forskningspengarna kommer från Strokefonden, Stroke-Stiftelsen, Stina Smedbergs fond samt Kjellgrens fond. Följande forskare får anslag Vetenskapliga rådet består av följande personer:  Professor Katharina Stibrant Sunnerhagen, Göteborg, ordförande Docent Erik Lundström, Uppsala, sekreterare Professor Mia von Euler, Örebro, ledamot Professor Arne Lindgren, Lund, ledamot Professor Lena von Koch, Stockholm, ledamot Professor [...]

2021-01-21T09:35:56+01:00
Till toppen